Menü
Gaz Dedektörleri
Ürün Kodu: #15
Doğalgaz, Metan, Propan, Hidrojen  gibi yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlar için tespit edilen limit değerlerini aşması durumunda alarm vererek muhtemel patlama ve yangınları engelleyen dedektör türüdür. Her gazın kendine özgü limit patlama değeri farklıdır.
Bu yüzden bu gazları algılayan dedektörleri her gaz için ayrı olarak imal edilirler.
Bir gaz alarm dedektörü ve sistemi şu ana elemanlardan oluşur:
1. Algılayıcı Sensör (Pelistör)
2. Elektronik Kontrol Panosu
3. Sesli/ Işıklı Uyarı Cihazları
4. Otomatik Gaz Kesme Vanası
Gaz dedektörü sistemleri, ilk üç elemanını kendi içinde barındırabilen küçük ölçekli sistemler olabildiği gibi, hepsi ayrı ayrı bir gelişmiş sistem bütününü oluşturan şekilde de olabilir.
Gaz dedekötörleri, gaz kaçağı riski bulunan mahale yerleştirilip, gaz kaçağı halinde kendi bünyesinde oluşturduğu elektriksel değişimi kontrol panosuna aktaran bir ünitedir. Bu nedenle kullanıldığı yöntem güvenilir bir sistem oluşturması açısından çok önemlidir. Yangın algılama sistemlerinde önemli bir araçtır.
Bu tip dedektörlerde kullanılan iki ana sensör bulunur;
  • Yarı İletken (Semi-Conductor) Esaslı Sensörler
  • Katalitik Yanma Esaslı Sensörler
Eskişehir Web Tasarım