Menü
Duman Tahliye Kapakları
Ürün Kodu: #27
Duman kontrolünün olmadığı ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu binalar, itfaiyenin dışardan müdahalesi sırasında çok tehlikeli durumlar oluşturabilmekte ve önlenmesi zor tehlikelere yol açmaktadırlar. Yangın sırasında oluşan oksijen eksikliği sebebi ile tam olarak yanmamış sıcak gaz kütlesi tavana ulaşmakta ve belirli bir süre sonunda alevin yarattığı ısı ile uzak kenarlardan tekrar yer seviyesine inmektedir. Yangına dışardan müdahale etmek isteyen itfaiye personelinin girişleri açması ile de yanmamış gazlar oksijenle birleşmekte  ve bu durum da büyük çapta patlamalara sebep olmaktadır.
Duman kontrol sistemleri için tesis edilecek sistemler, bina mimarisine uygun olmalı ve her türlü tehlike göz önüne alınarak projelendirilmelidir.
Duman tahliye sistemleri için tesise yerleştirilecek ve monte edilecek başlıca sistemler ise “çatı ventilasyon ( duman atım - tahliye )kapakları”, “jet fanlar” ve “duman-yangın damperleri”dir.
Çatı ventilasyon kapakları yahut bir başka adıyla duman tahliye kapakları, yangın anında oluşan dumanın atmosfere atımı için kullanılmaktadırlar.  Özellikle tek katlı üretim tesisleri ve depolama alanlarında, kubbe şeklinde olan mimarilerde ve pozitif basınçlandırma sistemi olmayan yapılarda, yangın durumunda oluşan duman, hızlıca yapı üst kotunda toplanacak ve zamanla aşağıya doğru birikecektir. Bu durum hem yapının çelik yapı olması durumunda sehim yapmasına neden olacak, hem de içeride insan bulunması takdirinde ölümcül sonuçlara sebebiyet verecektir.
Duman tahliye kapakları sayesinde bina duman perdeleri ile zonlara ayrılmış olur. Yangın çıktığı anda ısı artışı ve duman ile algıma sağlayan duman kapakları açılır, burada önemli olan sadece aynı yangın zonu içindeki kapakların açılmasıdır, böylelikle dumanın sadece tek yönden çıkışı sağlanır ve fabrikada bulunan diğer mallara zarar vermeden duman tahliyesi sağlanır. Duman kontrolü bu sayede sağlanır. Bir başka deyişle, duman kapakları ve duman perdeleri, birbirlerine entegre çalışmaktadırlar. Kapakların açılması karbondioksit patlamalı pnömatik silindirler ile, yahut elektriksel olarak sağlanabilmektedir. 

Özellikle fabrikalarda, depolarda ve büyük atriumlarda kullanılan duman tahliye kapakları, saydam polikarbonatlar sayesinde gün ışığından maksimum verimi sunarak doğal aydınlatma da sağlamaktadırlar.
Eskişehir Web Tasarım